Select Store

GRATIS FRAGT PÅ ALLE KØB MED PROMO "FREESHIPPING"

HANDELSBETINGELSER (In Danish)

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer på www.dk.orlowatches.com, som tilhører Watch Group Denmark, CVR: 40015868 (herefter ORLO).

Disse handelsbetingelser accepteres af kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer og vil endvidere til enhver tid være tilgængelige på ORLO’s online shop. Læs dem venligst grundigt. Vi håber, du får en god oplevelse i vores online butik.

PRISER OG BETALING

Alle opgivne DKK priser er inkl. moms, p.t. 25%. Vi forbeholder os ret til at ændre priser på hjemmesiden med øjeblikkelig virkning. Forsendelsesomkostninger ved levering i Danmark beløber sig til 70 kr. For priser for levering uden for Danmark henvises til det pågældende lands website. 

SIKKERHED VED BETALING

ORLO krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med DIBS, som varetager betalinger for køb. Bemærk også, at siden, hvor du giver dine kortoplysninger, ser anderledes ud end resten af butikken. Dette skyldes krav fra DIBS om, at siden skal være sikker og oplysningerne krypterede.

KUNDESERVICE

Du kan bestille online på det tidspunkt af døgnet, du ønsker. ORLO håndterer bestillinger mandag til torsdag 9:00 - 16:00, fredag 9:00 - 15:30. Bestillinger, der er foretaget uden for dette tidsrum, bliver håndteret den følgende hverdag.

LEVERING

ORLO sørger for levering med Post Nord med mindre andet angives til en modtager i Danmark. Levering sker på den leveringsadresse, du har oplyst ved bestilling. 

Du kan forvente at modtage din bestilling inden for 4-5 arbejdsdage, når vi har varen på lager. Da ORLO ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan ORLO ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på kundens/modtagers adresse. I tilfælde hvor den ønskede vare ikke er på lager på bestillingstidspunktet, vil vi kontakte dig på tlf. eller e-mail for at aftale nærmere.

Som forbruger har du ret til at hæve købet, såfremt varen er forsinket i forhold til det aftalte.

Fra dk.orlowatches.com leverer vi udelukkende i Danmark og ikke til Færøerne, Grønland og udlandet. For levering til andre lande end Danmark, kan du skifte land ved at vælge det ønskede land i menuen. Du finder dit korrekte land ved at trykke på ORLO DENMARK nederst til venstre i menuen. Vælg herefter det ønskede land i drop-down feltet.

Vi forsikrer alle forsendelser mod bortkomst og skade, mens de er i transit fra ORLO til modtager-adressen. Så snart der er kvitteret for forsendelsen på den aftalte adresse, bortfalder forsikringen. Hvis din pakke er beskadiget ved ankomst, anbefaler vi, at du laver en anmærkning om, at du modtager en skadet pakke, når du kvitterer for forsendelsen.

FORTRYDELSESRET

Du har ret til at fortryde dit køb inden for 14 dage uden begrundelse. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, varerne er modtaget.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du meddele os utvetydigt, at du ønsker at fortryde dit køb, f.eks. ved brev eller e-mail. Du kan ikke blot undlade at tage imod pakken eller lade være med at hente den på posthuset. Du kan benytte den returformular, der følger med forsendelsen, men det er ikke obligatorisk.

Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du returnere varen til os. Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Da varens emballage, herunder eksempelvis æsker til uret og andet, har betydning ved gensalg af varen, vil det udgøre en værdiforringelse, såfremt emballagen er beskadiget eller ikke sendes med retur. Du bærer risikoen for, at varen er forsvarligt emballeret under returforsendelsen.
Du skal returnere varerne uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om, at du vil fortryde dit køb.

Du skal returnere varerne til denne adresse:

Watch Group Denmark
Martensens Alle 4A, 1.th.
1828 Frederiksberg
Denmark

Vi betaler returfragten, når du benytter den vedlagte, forudbetalte returlabel, hvorved du også er forsikret, såfremt pakken skulle gå tabt i posten. Husk at få posthusets kvittering ved afsendelse. Returvarer sendes som postpakker via Post Nord. Hvis du selv ønsker at stå for forsendelsen, skal du være opmærksom på at returnere varen som værdipakke, hvis varens værdi overstiger DKK 4.800. Herved er du som kunde også forsikret, såfremt pakken skulle gå tabt i posten. Hvis du i tilfælde af, at pakken går tabt, ikke har sendt den som postpakke/værdipakke, kan du ikke kræve erstatning af Post Nord. Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav.

Når du fortryder et køb, refunderer vi betalingen til din konto hurtigst muligt og senest 14 dage efter, vi har modtaget din meddelelse om, at du ønsker at fortryde. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har sendt os dokumentation for, at varerne er returneret. Refusion sker til det betalingskort, ordren er gennemført med.

KØBELOVEN

I tillæg til ovenstående har du som kunde 2 års reklamationsret i tilfælde af mangler i overensstemmelse med Købelovens almindelige bestemmelser.

BYTTERET

Ønsker du at bytte en vare, du har købt, betaler ORLO returfragten som beskrevet ovenfor for første ombytning. Skal en vare byttes flere gange, f.eks. i forbindelse med forkert størrelse, betaler du selv fragten for efterfølgende ombytninger.

REKLAMATION

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes du rette henvendelse til:

Watch Group Denmark

admin@orlowatches.com

 

OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos ORLO kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk, hvor du også kan læse mere om beløbsgrænser, gebyrer, proces mv. 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse  admin@orlowatches.com

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

ORLO er underlagt den danske persondatalov, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. ORLO er ifølge persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på http://www.dk.orlowatches.com

ORLO indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med at du anvender dk.orlowatches.com

Det er vigtigt for ORLO, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på dk.orlowatches.com er begrænset til betroede medarbejdere hos ORLO, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til brugerens rettigheder.

Det er dog desværre ikke muligt at garantere 100% sikkerhed ved dataoverførsler via Internettet. Når data sendes og opbevares elektronisk, er der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data, før de når vores servere. Så selvom ORLO forsøger at beskytte dine personlige oplysninger på bedste vis, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheden af nogen information. Du sender altså dine data på eget ansvar.

ORLO videregiver eller sælger ikke oplysninger, som kan forbindes med dig, til tredjepart uden din eksplicitte tilladelse.

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI?

COOKIES

Vi benytter cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i din internetbrowser og registrerer dig som bruger.

Cookies kan bruges til følgende formål:

·       Til at forbedre hjemmesidens brugervenlighed og personliggøre hjemmesiden til dig.

·       Til at analysere brugen af vores hjemmeside og indsamle statistik om besøgende.

·       Til administration af hjemmesiden og muliggøre brug af de funktioner, der er forbundet med e-handel.

·       Til at målrette reklamekampagner fra os og tredjeparter.

Når du bruger vores hjemmeside, samtykker du i vores brug af cookies.

PERSONOPLYSNINGER VED KØB

Ved køb på hjemmesiden udbeder ORLO sig kundens navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere ordren og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ikkekrypteret form og gemmes i 5 år.

PERSONOPLYSNINGER VED KONKURRENCER

ORLO gemmer ikke navne og e-mail adresser på brugere, der har deltaget i eksempelvis konkurrencer, efter konkurrencen er afsluttet.

ÆNDRING AF BETINGELSERNE

Den hurtige udvikling af Internettet kan gøre ændringer i vores betingelser nødvendige. ORLO forbeholder sig derfor ret til at opdatere og ændre betingelserne. Når vi gør det, retter vi også datoen for 'sidst opdateret' nederst i dokumentet. Væsentlige ændringer bliver offentliggjort på dk.orlowatches.com

KONTAKTOPLYSNINGER

Vi besvarer gerne de spørgsmål, du måtte have vedr. disse handelsbetingelser eller andre aspekter af vores service. Kontakt venligst vores Customer Care på:

e-mail: admin@orlowatches.com

Sidst opdateret: Jan 2019 by Watch Group Denmark

 

 

TERMS AND CONDITIONS (EU)

 

The terms and conditions listed below apply to all purchases of products in the online shop at www.eu.orlowatches.com / www.se.orlowatches.com / www.no.orlowatches.com  belonging to Watch Group Denmark, Business Registration Number: 40015868 (hereinafter ORLO). These Terms and Conditions and any purchase agreement entered into on the site are subject to Danish law.

By placing an order, the customer accepts these Terms and Conditions, which will at all times be accessible in the ORLO’s online shop. Please read them thoroughly. We hope you will enjoy using our online shop.

PRICES AND PAYMENT

All prices are listed in EUR, SEK or NOK and include Danish VAT, currently 25%, applicable to all purchases made on this site for delivery within the European Union. We reserve the right to change our prices with immediate effect and without prior notice.

The shipping charges for delivery within the European Union are EUR 15. Free shipping may be offered in connection with campaigns. Shipping charges will be listed on the checkout pages and in the order confirmation that you will receive via e-mail.

ORLO accepts payment with the following cards: VISA, MasterCard and JCB. When you place an order, the payment total will be reserved on your account, but the money will not be deducted from your account until we ship your order.

SAFE PAYMENT

ORLO encrypts all of your card data with the so-called SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that unauthorised persons cannot read your card number or other information transmitted during the transaction with DIBS, who handles payments for purchases made on orlowatches.com. Note that the page where you provide your payment information looks different from the rest of the shop. This is due to the requirement from DIBS that the page must be secure and the information encrypted.

CUSTOMER SERVICE

You can order online at any time you wish. The ORLO staff processes orders Monday - Thursday 9:00 - 16:00, Friday 9:00 - 15:30 Central European Time. Orders placed outside of these hours will be processed on the following business day.

DELIVERY

ORLO will ship the goods via UPS (unless otherwise indicated) to a recipient in the European Union, exclusive of Denmark. Delivery will be made to the delivery address provided by the customer. To ship to the above countries or to countries outside the European Union, change the county in the menu. Use the country selector in the lower left-hand side of the menu. Hereafter choose the desired country in the drop-down menu.

You can expect to receive your order within 3-6 business days when we have the item in stock. As ORLO cannot guarantee local delivery conditions, ORLO cannot provide a guaranteed delivery time at the customer/recipient address. In case the desired product is not in stock at the time of ordering, we will contact you by phone or e-mail to make arrangements.

As a consumer, you have the right to cancel the purchase order if the delivery is delayed in relation to the applicable agreement.

We insure all shipments against loss and damage while they are in transit from ORLO to the recipient address. As soon as the shipment has been signed for at the agreed address, the insurance will lapse. If your package is damaged upon arrival, we recommend that you make a note that you are receiving a damaged package when signing for the shipment.

RIGHT OF WITHDRAWAL

You have the right to cancel your purchase within 14 days without explanation. The right of withdrawal lapses 14 days after receipt of the goods.

To use your right of withdrawal, you must inform us unambiguously that you wish to withdraw, e.g. by letter or e-mail. You cannot simply choose not to receive/sign for the package upon delivery. You may use the return form that is enclosed with your package, but this is not obligatory.

If you wish to cancel a purchase, you must return the product to us. You will be liable for any deterioration in the product's value that is due to handling other than what is necessary to determine the products' nature, characteristics and method of functioning. Since the product's packaging, such as boxes for watches and other items, is important for possible resale of the product, any damage to or failure to return the packaging will be deemed to be a deterioration in its value. You assume the risk of ensuring that the product is packaged responsibly when it is returned.

You must return the product(s) without undue delay and no later than 14 days from the date on which you informed us of your wish to withdraw.

Product returns must be sent to the following address:

Watch Group Denmark
Martensens Alle 4A, 1.th.
1828 Frederiksberg
Denmark

If you wish to arrange for return shipping yourself, then you pay the return shipping cost. Remember to duly insure the shipment so that you may claim compensation from the shipping provider if your package is lost in transit.

We will pay for the return shipping cost provided that you follow the below procedure. Please note that we do not accept packages sent as cash on delivery.

Products should be returned via UPS. Send an e-mail to Customer Service at admin@orlowatches.com with the subject line:

“Return/Exchange of order number xxxxxxxxx (insert your order number which can be found on your Order Confirmation)”.

We will contact you and arrange for pick-up by UPS. We will make sure that the relevant paperwork is completed and that UPS collects the package during normal working hours at a place convenient to you. Alternatively we can e-mail you a freight label and you can drop off the package at the nearest UPS store.

When you cancel a purchase we will refund your payment to your account as soon as possible and no later than 14 days after we have received your notification that you wish to withdraw. We can, however, withhold the refund until we have received the return product or you have provided us with documentation showing that the product has been returned. If you follow the above procedure for returning with UPS via our Customer Service, you meet this requirement.

Refunds are transferred to the payment card with which the purchase was made.

These return instructions are also included on the return form that is included with your package.

THE DANISH SALE OF GOODS ACT

In addition to the above, as a customer you are protected by a 2 year warranty for defects in accordance with the general provisions of the Danish Sale of Goods Act.

EXCHANGE

If you wish to exchange a product you purchased, ORLO will pay the return shipping cost as described above for the first exchange. If a product is to be exchanged multiple times, e.g. if the size is wrong, you must pay the shipping costs for any additional exchange.

In the lower part of the return form that is included with your package, you can specify why and to what you want the product exchanged.

CLAIMS

For claims regarding defects or deliveries that have not arrived, please contact:

Watch Group Denmark

admin@orlowatches.com

 

INFORMATION ABOUT COMPLAINTS

A complaint concerning a product or service purchased from ORLO may be submitted to the Danish Competition and Consumer Authority's Consumer Complaints Board, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. You can submit your complaint to the Consumer Complaints Board via www.forbrug.dk, where you can also read more about minimum amounts, fees, process, etc.

The European Commission's online complaints portal can also be used to submit a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer resident in another EU member state than Denmark. Complaints can be filed at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. On filing a complaint, you must state our e-mail address: admin@orlowatches.com

PROTECTION OF PERSONAL DATA

ORLO is subject to the Danish Act on Processing of Personal Data and all handling of personal data is conducted in accordance with this Act. Under the Danish Act on Processing of Personal Data, ORLO is considered responsible for the data that is registered about customers and visitors to http://www.orlowatches.com. By making a purchase on orlowatches.com, you accept our personal data protection policy.

ORLO collects data about you in different ways in connection with your use of www.eu.orlowatches.com / www.se.orlowatches.com / www.no.orlowatches.com. It is important to ORLO that your personal data is stored securely and confidentially. Access to all registered user data on orlowatches.com is limited to trusted employees of ORLO and our security measures are regularly controlled to determine whether data about our users is handled correctly and in observance of the users’ rights.

However, it is not possible to guarantee 100% security for data transactions via the internet. When data is sent, and stored electronically, there is always a risk that others will force their way to unauthorized access to protected data before it reaches our servers. So even though ORLO does its best to protect your personal data, we cannot ensure, nor guarantee the security of any information. Thus, you send your data at your own risk.

ORLO does not transmit or sell to third parties information that can be connected to you without your explicit permission.

WHAT INFORMATION WE COLLECT

COOKIES

We use cookies on our website. A cookie is a small text file which is stored in your web browser and which registers you as a unique user. Cookies may be used for the following purposes:

-          to improve our website's usability and to personalise the website for you,

-          to analyse the use of our website, including to gather statistics about visitors,

-          in the administration of the website, including to enable the use of any e-commerce facilities,

-          targeted advertising from us and third parties.

By using our website, you consent to our use of cookies.

PERSONAL INFORMATION IN CONNECTION WITH PURCHASES

In connection with purchases on our website, ORLO requests the customer’s name, address, telephone number and e-mail address, all of which are necessary to fill the order and are used solely in connection with processing the order. The information is transmitted and stored electronically in unencrypted form for a period of 5 years.

PERSONAL INFORMATION IN CONNECTION WITH COMPETITIONS

ORLO does not store the names and e-mail addresses of users who have participated in e.g. competitions after the end of the competition.

CHANGES TO THE TERMS AND CONDITIONS

The rapid development of the internet can make changes to our Terms and Conditions necessary. Thus, ORLO reserves the right to update and revise the Terms and Conditions. When we make such revisions, we will also change the date listed after “Last updated” at the bottom of this document. Significant changes will be made public on orlowatches.com.

CONTACT INFORMATION

We will gladly answer any questions you may have about these Terms and Conditions or other aspects of our service. Please contact our Customer Care by e-mail at admin@orlowatches.com

Last updated: Jan 2018 by Watch Group Denmark

 

TERMS AND CONDITIONS (Int.)

The terms and conditions listed below apply to all purchases of products in the online shop at www.eu.orlowatches.com / www.se.orlowatches.com / www.no.orlowatches.com  belonging to Watch Group Denmark, Business Registration Number: 40015868 (hereinafter ORLO). These Terms and Conditions and any purchase agreement entered into on the site are subject to Danish law.

By placing an order, the customer accepts these Terms and Conditions, which will at all times be accessible in the ORLO’s online shop. Please read them thoroughly. We hope you will enjoy using our online shop.

PRICES AND PAYMENT

All prices are listed in EUR, SEK or NOK and include Danish VAT, currently 25%, applicable to all purchases made on this site for delivery within the European Union. We reserve the right to change our prices with immediate effect and without prior notice.

The shipping charges for delivery within the European Union are EUR 15. Free shipping may be offered in connection with campaigns. Shipping charges will be listed on the checkout pages and in the order confirmation that you will receive via e-mail.

ORLO accepts payment with the following cards: VISA, MasterCard and JCB. When you place an order, the payment total will be reserved on your account, but the money will not be deducted from your account until we ship your order.

SAFE PAYMENT

ORLO encrypts all of your card data with the so-called SSL (Secure Socket Layer) protocol. This means that unauthorised persons cannot read your card number or other information transmitted during the transaction with DIBS, who handles payments for purchases made on orlowatches.com. Note that the page where you provide your payment information looks different from the rest of the shop. This is due to the requirement from DIBS that the page must be secure and the information encrypted.

CUSTOMER SERVICE

You can order online at any time you wish. The ORLO staff processes orders Monday - Thursday 9:00 - 16:00, Friday 9:00 - 15:30 Central European Time. Orders placed outside of these hours will be processed on the following business day.

DELIVERY

ORLO will ship the goods via UPS (unless otherwise indicated) to a recipient in the European Union, exclusive of Denmark. Delivery will be made to the delivery address provided by the customer. To ship to the above countries or to countries outside the European Union, change the county in the menu. Use the country selector in the lower left-hand side of the menu. Hereafter choose the desired country in the drop-down menu.

You can expect to receive your order within 3-6 business days when we have the item in stock. As ORLO cannot guarantee local delivery conditions, ORLO cannot provide a guaranteed delivery time at the customer/recipient address. In case the desired product is not in stock at the time of ordering, we will contact you by phone or e-mail to make arrangements.

As a consumer, you have the right to cancel the purchase order if the delivery is delayed in relation to the applicable agreement.

We insure all shipments against loss and damage while they are in transit from ORLO to the recipient address. As soon as the shipment has been signed for at the agreed address, the insurance will lapse. If your package is damaged upon arrival, we recommend that you make a note that you are receiving a damaged package when signing for the shipment.

RIGHT OF WITHDRAWAL

You have the right to cancel your purchase within 14 days without explanation. The right of withdrawal lapses 14 days after receipt of the goods.

To use your right of withdrawal, you must inform us unambiguously that you wish to withdraw, e.g. by letter or e-mail. You cannot simply choose not to receive/sign for the package upon delivery. You may use the return form that is enclosed with your package, but this is not obligatory.

If you wish to cancel a purchase, you must return the product to us. You will be liable for any deterioration in the product's value that is due to handling other than what is necessary to determine the products' nature, characteristics and method of functioning. Since the product's packaging, such as boxes for watches and other items, is important for possible resale of the product, any damage to or failure to return the packaging will be deemed to be a deterioration in its value. You assume the risk of ensuring that the product is packaged responsibly when it is returned.

You must return the product(s) without undue delay and no later than 14 days from the date on which you informed us of your wish to withdraw.

Product returns must be sent to the following address:

Watch Group Denmark
Martensens Alle 4A, 1.th.
1828 Frederiksberg
Denmark

If you wish to arrange for return shipping yourself, then you pay the return shipping cost. Remember to duly insure the shipment so that you may claim compensation from the shipping provider if your package is lost in transit.

We will pay for the return shipping cost provided that you follow the below procedure. Please note that we do not accept packages sent as cash on delivery.

Products should be returned via UPS. Send an e-mail to Customer Service at admin@orlowatches.com with the subject line:

“Return/Exchange of order number xxxxxxxxx (insert your order number which can be found on your Order Confirmation)”.

We will contact you and arrange for pick-up by UPS. We will make sure that the relevant paperwork is completed and that UPS collects the package during normal working hours at a place convenient to you. Alternatively we can e-mail you a freight label and you can drop off the package at the nearest UPS store.

When you cancel a purchase we will refund your payment to your account as soon as possible and no later than 14 days after we have received your notification that you wish to withdraw. We can, however, withhold the refund until we have received the return product or you have provided us with documentation showing that the product has been returned. If you follow the above procedure for returning with UPS via our Customer Service, you meet this requirement.

Refunds are transferred to the payment card with which the purchase was made.

These return instructions are also included on the return form that is included with your package.

THE DANISH SALE OF GOODS ACT

In addition to the above, as a customer you are protected by a 2 year warranty for defects in accordance with the general provisions of the Danish Sale of Goods Act.

EXCHANGE

If you wish to exchange a product you purchased, ORLO will pay the return shipping cost as described above for the first exchange. If a product is to be exchanged multiple times, e.g. if the size is wrong, you must pay the shipping costs for any additional exchange.

In the lower part of the return form that is included with your package, you can specify why and to what you want the product exchanged.

CLAIMS

For claims regarding defects or deliveries that have not arrived, please contact:

Watch Group Denmark 

admin@orlowatches.com

 

INFORMATION ABOUT COMPLAINTS

A complaint concerning a product or service purchased from ORLO may be submitted to the Danish Competition and Consumer Authority's Consumer Complaints Board, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby. You can submit your complaint to the Consumer Complaints Board via www.forbrug.dk, where you can also read more about minimum amounts, fees, process, etc.

The European Commission's online complaints portal can also be used to submit a complaint. This is particularly relevant if you are a consumer resident in another EU member state than Denmark. Complaints can be filed at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. On filing a complaint, you must state our e-mail address: admin@orlowatches.com

PROTECTION OF PERSONAL DATA

ORLO is subject to the Danish Act on Processing of Personal Data and all handling of personal data is conducted in accordance with this Act. Under the Danish Act on Processing of Personal Data, ORLO is considered responsible for the data that is registered about customers and visitors to http://www.orlowatches.com. By making a purchase on orlowatches.com, you accept our personal data protection policy.

ORLO collects data about you in different ways in connection with your use of www.eu.orlowatches.com / www.se.orlowatches.com / www.no.orlowatches.com. It is important to ORLO that your personal data is stored securely and confidentially. Access to all registered user data on orlowatches.com is limited to trusted employees of ORLO and our security measures are regularly controlled to determine whether data about our users is handled correctly and in observance of the users’ rights.

However, it is not possible to guarantee 100% security for data transactions via the internet. When data is sent, and stored electronically, there is always a risk that others will force their way to unauthorized access to protected data before it reaches our servers. So even though ORLO does its best to protect your personal data, we cannot ensure, nor guarantee the security of any information. Thus, you send your data at your own risk.

ORLO does not transmit or sell to third parties information that can be connected to you without your explicit permission.

WHAT INFORMATION WE COLLECT

COOKIES

We use cookies on our website. A cookie is a small text file which is stored in your web browser and which registers you as a unique user. Cookies may be used for the following purposes:

-          to improve our website's usability and to personalise the website for you,

-          to analyse the use of our website, including to gather statistics about visitors,

-          in the administration of the website, including to enable the use of any e-commerce facilities,

-          targeted advertising from us and third parties.

By using our website, you consent to our use of cookies.

PERSONAL INFORMATION IN CONNECTION WITH PURCHASES

In connection with purchases on our website, ORLO requests the customer’s name, address, telephone number and e-mail address, all of which are necessary to fill the order and are used solely in connection with processing the order. The information is transmitted and stored electronically in unencrypted form for a period of 5 years.

PERSONAL INFORMATION IN CONNECTION WITH COMPETITIONS

ORLO does not store the names and e-mail addresses of users who have participated in e.g. competitions after the end of the competition.

CHANGES TO THE TERMS AND CONDITIONS

The rapid development of the internet can make changes to our Terms and Conditions necessary. Thus, ORLO reserves the right to update and revise the Terms and Conditions. When we make such revisions, we will also change the date listed after “Last updated” at the bottom of this document. Significant changes will be made public on orlowatches.com.

CONTACT INFORMATION

We will gladly answer any questions you may have about these Terms and Conditions or other aspects of our service. Please contact our Customer Care by e-mail at admin@orlowatches.com

Last updated: Jan 2019 by Watch Group Denmark